Διαλογισμός Γκονγκ – Gong Meditation AN3MOS SEPTEMBER 2023

Gong Master Facebook Events: https://www.facebook.com/gongmaster/events

Παρακαλούμε να εγγραφείτε στην εκδήλωση μόνο εάν είστε απολύτως βέβαιοι ότι θα μπορέσετε να παρευρεθείτε.
Παρακαλείται η συμμετοχή σας στην εκδήλωση, με συνεισφορά 25 ευρώ ανά άτομο, που καταβάλλεται σε μετρητά στον χώρο.

Please kindly register for the event only if you are absolutely certain that you will be able to attend.
Your participation in the event is kindly requested, with a contribution of 25 EUR per person, to be paid in cash at the venue.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ονομα 'Name'
Επικοινωνήστε μαζί μας εάν θέλετε να κάνετε κράτηση για περισσότερα από 3 άτομα.
Please contact us if you want to reserve space for more than 3 people.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 'Email':
info@kosmasolarius.com

 

We are using Cookies to improve the website experience. By visiting the page you agree.