Διαλογισμός Γκονγκ – Gong Meditation – Flight School Chaniá 16th March 2024

Gong Master Facebook Events: https://www.facebook.com/gongmaster/events

Διαλογισμός Γκονγκ – Gong Meditation – Flight School Chaniá

Παρακαλούμε να εγγραφείτε στην εκδήλωση μόνο εάν είστε απολύτως βέβαιοι ότι θα μπορέσετε να παρευρεθείτε.
Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση, με συνεισφορά 25 EUR ανά άτομο, που καταβάλλεται σε μετρητά στον χώρο ή κάντε κράτηση τώρα.

Please kindly register for the event only if you are certain that you will be able to attend.
Your participation in the event is kindly requested, with a contribution of 25 EUR per person, to be paid in cash at the venue or book now.

PayPal QR code to pay 25,- EURO
PayPal QR code to pay 25,- EURO

 

Contact:
Konstantin (Gong Master)
+49 15127267938
info(at)kosmasolarius.com

We are using Cookies to improve the website experience. By visiting the page you agree.