Διαλογισμός Γκονγκ – Gong Meditation – Flight School Chaniá 16th March 2024

Gong Meditation at Flight School Aerial Arts Chania, Crete

Gong Master Facebook Events: https://www.facebook.com/gongmaster/events

Διαλογισμός Γκονγκ – Gong Meditation – Flight School Chaniá

Παρακαλούμε να εγγραφείτε στην εκδήλωση μόνο εάν είστε απολύτως βέβαιοι ότι θα μπορέσετε να παρευρεθείτε.
Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση, με συνεισφορά 25 EUR ανά άτομο, που καταβάλλεται σε μετρητά στον χώρο ή κάντε κράτηση τώρα.

Please kindly register for the event only if you are certain that you will be able to attend.
Your participation in the event is kindly requested, with a contribution of 25 EUR per person, to be paid in cash at the venue or book now.

PayPal QR code to pay 25,- EURO
PayPal QR code to pay 25,- EURO

 

Contact:
Konstantin (Gong Master)
+49 15127267938
info(at)kosmasolarius.com

The dualistic concepts of the Neo-Spiritual Healing Community

Neo-spiritual community

The dualistic concepts of the Neo-Spiritual Healing Community.

An explanation of Energy, Vibration, and Frequency.

In the Neo-Spiritual Healing Community I read over and over again, that we must raise our frequency or vibrate high, which is supposed to be ”good” and ”bad” is being low frequency or low vibration.
This dualistic concept of putting quality onto something neutral is a fatal error.
So many in the Neo-Spiritual Healing Community believe in this nonsense and the worst is, that they don’t even understand the terminology they use.

99% don’t know at all the meaning of frequency. They all just believe and have opinions, but are too lazy to do the little homework and actually study what it is and means.

Frequency is nothing!

It also has no quality to it.
High and low are relations to a state of neutrality or normal.
Frequency means, how often something happens in time. You can measure it in different units, depending on the time scale.

Sound waves for example are measured per second, so we use the unit Hertz(Hz), musical tempo is measured in Beats per Minute.
If someone in the Neo-Spiritual Healing Community says,
”We must get into a higher frequency to raise our consciousness”,
then you should ask ” Which frequency?”.

Frequency of what?

Frequency is something unique to every element and does never change.
It’s like a phone number. If you change it you never reach the person you want to reach.

I was reading nonsense about emotions having a singular frequency.
This is wrong!
Emotions are feelings and feelings are a chemical cocktail produced by your body. Chemicals are made of molecules and these are made of elements, so every single emotion has probably thousands, maybe millions, or billions of frequencies to it.

Article about “Love: A Cocktail of Chemicals”

Neuroscience article by: Nick Bitterlich

Quote: Love is a sensation most people have experienced in one form or another; be it from loving a significant other, one’s parents, or a best friend. An array of feelings is associated with love, commonly including exhilaration, euphoria, a racing heart, anxiety, or “butterflies”. Scientists have been questioning the nature of the process for decades, having reached no precise answer to this day. What does go on behind the scenes is a fascinating interplay of hormonal reactions: a cocktail of chemicals.

URL to the article:
https://imperialbiosciencereview.com/2021/02/19/love-a-cocktail-of-chemicals/

Adrenaline, Cortisol, Norepinephrine: The Three Major Stress Hormones, Explained

Klein, S. (2013). The 3 Major Stress Hormones, Explained. [online] HuffPost. Available at: https://www.huffpost.com/entry/adrenaline-cortisol-stress-hormones_n_3112800

It’s a symphony!

Now let’s get to vibration.

Vibration is a physical movement of matter. Nothing else can vibrate.
If you want to vibrate higher and think that’s good, then imagine what will happen to your cells if you vibrate them higherThey will either burst or collapse and you will die. High vibrational states of body cells is creating heat and that’s called fever. If you raise it you die.

What’s really good is the NATURAL state of NORMALITY or let’s call it neutrality.

If your cells vibrate in their perfect natural way, your physical state is at its best.

The concept of the Neo-Spiritual Healing Community of low being bad and high being good.

Frequency is no vibration and also no energy.
Dear Neo-Spiritual Healing Community, please do your homework, stop believing and start knowing.
It would greatly help the community on this planet if you drop your fairy tales and come over to the real magical world of science.
I also ”believe” in the meta dimensions and have an opinion about it, but translating these concepts into the physical world has fatal consequences.
I don’t take the magic away, I am sorting out the mess and clearing up the false beliefs.

The Dualistic Mind and the Neo-Spiritual Healing Community

It likes to put quality onto neutral things.
These concepts of Good being for example High, White, and Bright or Bad are believed to be Low, Black, or Dark.

Get rid of this nonsense!

In the Neo-Spiritual Healing Community, there are countless articles shared, which are packed with this nonsense and recently I was reading one which mentioned also the COVID virus.
It stated that the virus has a frequency of about 5 Hz and would die if you increase the frequency to 25 Hz.
If 5Hz is the frequency of this virus, then increasing the frequency would result in nothing. It’s like calling the wrong phone number.
If you want to destroy anything by using its own resonance frequency, you apply the exact frequency (5Hz in this case) and then you increase the energy.
You raise the amplitude (intensity) of the exact same frequency (5 times per second) and then you will reach the point when the virus would burst.
It’s like bursting a wine glass by singing the exact resonance frequency of the glass and if you sing loud enough, it bursts. Louder means more energy and not a change in tone frequency.

Energy, Vibration, and Frequency

The trinity of very different meanings.
Don’t mix it up. Energy is not a vibration and it’s not a frequency.
Questions about elevating consciousness are not at all related to high frequencies or vibrations.
Consciousness is awareness and knowledge. You can reach that by doing actual homework and studying facts instead of collecting opinions and beliefs.
Beliefs belong to religions and should stay in the churches. Opinions are strong beliefs, but knowledge is about unchangeable facts.
Natural parameters for example and the mathematical ratios like the golden ratio, solfeggio, and so forth, which is the language of nature and definition of beauty and harmony.
Dear Neo-Spiritual Healing Community, please get rid of this ”high and low” nonsense and start to think about natural, neutral, and normal.

Balance means centred and that is a normal natural state, as everything was created.

What needs to change is not any vibration or frequency, but the transition from beliefs to facts, knowledge, and logic.

Study, research, learn the terminology, and know the meaning of the words you are using.

Ignoring facts is causing big suffering. So, get out of your belief bubble and accept the reality which is outside of your immediate environment.
This would finally help raise the collective consciousness and we could move on and bring this behind us.

Nikola Tesla said, “ If you wish to understand the Universe think of energy, frequency and vibration. “

Stay in the field of love.

Please, read also my other article about the 432Hz myth.
Link: https://kosmasolarius.com/the-432-hz-tuning-explained/

Konstantin Jagoulis

Kosma Solarius portrait
KJ

Richard Ayoade & Jessica Knappett Endure Gong Meditation | Travel Man – 48hrs in…Ibiza

A funny documentary about my gong meditations in Ibiza at the UK Tv show TRAVEL MAN – 48 hrs in… Ibiza
With Richard Ayoade and Jessica Knappett

From what Wikipedia reports the Ibiza episode of the Tv show on SkyTv UK was seen by about 2 million viewers.

Endure really is the word for this meditation session…

The official destination (see what we did there) for all things Travel Man, where Richard Ayoade takes a ruthless approach to getting the maximum from a city break…Every week we’ll be posting the best clips and compilations from the series.

SOUL TRAVELLER Report about my Gong Meditation in Ibiza on UK TV

Gongs at solstice ceremony in Ibiza

The second episode of SOUL Traveller comes from IBIZA, where we see the REAL side of the island.

A fantastic reportage about the gong meditations on Ibiza by gong master Konstantin Jagoulis. I am very happy about the edited final version, which narrowed down the included interviews but managed to guide the focus on the essential information.

A big THANK YOU to the entire SOUL TRAVELLER film crew for the beautiful work!

Produced by Soul Traveller Magazine.
This episode will be broadcasted on SKY TV, channel 212 in the United Kingdom.

Follow Soul Traveller at http://www.soultravellermagazine.com

Διαλογισμός Γκονγκ – Gong Meditation AN3MOS SEPTEMBER 2023

Διαλογισμός Γκονγκ - Gong Meditation AN3MOS Chaniá, Crete

Gong Master Facebook Events: https://www.facebook.com/gongmaster/events

Παρακαλούμε να εγγραφείτε στην εκδήλωση μόνο εάν είστε απολύτως βέβαιοι ότι θα μπορέσετε να παρευρεθείτε.
Παρακαλείται η συμμετοχή σας στην εκδήλωση, με συνεισφορά 25 ευρώ ανά άτομο, που καταβάλλεται σε μετρητά στον χώρο.

Please kindly register for the event only if you are absolutely certain that you will be able to attend.
Your participation in the event is kindly requested, with a contribution of 25 EUR per person, to be paid in cash at the venue.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ονομα 'Name'
Επικοινωνήστε μαζί μας εάν θέλετε να κάνετε κράτηση για περισσότερα από 3 άτομα.
Please contact us if you want to reserve space for more than 3 people.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 'Email':
info@kosmasolarius.com

 

Διαλογισμός Γκονγκ – Gong Meditation AN3MOS 11 AUGUST 2023

Gong Master Facebook Events: https://www.facebook.com/gongmaster/events

Παρακαλούμε να εγγραφείτε στην εκδήλωση μόνο εάν είστε απολύτως βέβαιοι ότι θα μπορέσετε να παρευρεθείτε.
Παρακαλείται η συμμετοχή σας στην εκδήλωση, με συνεισφορά 25 ευρώ ανά άτομο, που καταβάλλεται σε μετρητά στον χώρο.

Please kindly register for the event only if you are absolutely certain that you will be able to attend.
Your participation in the event is kindly requested, with a contribution of 25 EUR per person, to be paid in cash at the venue.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ονομα 'Name'
Επικοινωνήστε μαζί μας εάν θέλετε να κάνετε κράτηση για περισσότερα από 3 άτομα.
Please contact us if you want to reserve space for more than 3 people.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 'Email':
info@kosmasolarius.com

Secret Ibiza article about Gong Master

Gong setting at Es Vedra View.

Mavi Iglesias wrote this wonderfully written article, which was published yesterday at New Moon on www.secretibiza.co 7th November 2018.

Link to the original article:

https://secretibiza.co/things-to-do/vibrating-from-ibiza-to-the-entire-universe-with-the-gong-master/

Logo of secretibiza.co
SECRET IBIZA official logo
BY MAVI IGLESIAS NOVEMBER 7, 2018

Kosma Solarius, a.k.a. the Gong Master, invites everyone on the island to participate in his fantastic and healing sound therapy sessions.

Have you ever experienced an expansive, massive energy flowing through your body that made you feel absolutely complete and connected with the universe? If you’re thinking about an orgasm… Imagine one that comes from the deepest corners of your soul.

Starting today and taking place every Wednesday at 6 pm on a donation basis in the beautiful Agroturismo Atzaro, the gong meditations are open to anyone who wants to enjoy a moment of self-consciousness and relaxation.

As the master explains before each session, Planet Gongs have their name from the fact that they are tuned to the mathematical time a planet takes to travel around the sun, also called orbital time (there are also tunings for the planet rotations around their own axis). These frequencies are natural, contrary to artificial frequencies like mobile devices, TV or computers, just to name a few. This is why, these resonances activate our body cells, aligning their frequency with the ones of the universe, helping our cells to remember the original vibrations.

The gong vibrations go deep into the entire system, waking up hidden energies, opening blockages and stirring up emotions of all sorts. The experience is very different to each person, some people have euphoric feelings, others start to cry, or even fall asleep.

I have participated in one of the Full Moon Meditations in front of Es Vedrà last month, and the experience was truly amazing. The session took me into different states of being, feeling an infinite source of calm and happiness running all over my body. As my mind focused on the sound and all the physical sensations I was feeling (shiverings, intuition calls, and a more sensitive perception of reality) it was easier to keep it aware and silent. It was so nice, that time passed by in a glimpse. As he says, the effects are multi-dimensional, physical, mental and spiritual.

These Planet Gongs are quite special, as they are the very first ones ever made in the world. Kosma takes joyfully the time and effort to bring them wherever the sessions are, from private locations to public events like the Spirit Festival or the Ibiza Light Festival. I invite you to take a look at his website, and of course, to participate in the upcoming sessions at Atzaro (Carretera Sant Joan km 15).

Ready to dive into the mystical Gong bath?

Featured image by David Jambrina.

The 432 Hz tuning explained…

There is a frequency hype going on for some time, which is rooted in a total misunderstanding of the meaning of “tuning”.

You can read all over the internet articles about “healing” frequencies or frequencies, which are supposed to activate chakras, pineal gland and even god sounds. There are countless videos on YouTube promising all sorts of advantages by listening to their mystical frequencies.

432 Hz is one of these celebrated tuning frequencies and they say it would be an ancient tuning or even the vibration of the universe.
This is all nonsense and can be very easily explained to anybody.

Meaning of Tuning

First of all, tuning means we bring the keys of a musical scale in a harmonic row. The tuning is defined as an international standard as being an A at 440Hz.
Most instruments you can buy are tuned to this standard and this is very important to have a common standard because if you would hear a band with every instrument being tuned differently, it would sound terrible “out of tune”.

So, what is the meaning of a different tuning besides the standard 440 Hz?
If you have a random frequency and you would like to tune for example a guitar to this frequency, you must know the so-called “master tuning” and there are simple calculations, how to find out this master tuning.

In the case of the 432 Hz tuning, there is a tone frequency where this tuning comes from and this frequency is the 32nd octave of the Earth Year orbit around the sun. By the use of the octave (multiply by 2) we can translate any recurring event into the audible range of human hearing.
The Earth Year frequency in the 32nd octave is a C# at 136.102 Hz.
If you want to tune now the mentioned guitar to this C#, the resulting tuning frequency is 432.098 Hz.

The natural law of the Cosmic Octave calculation was discovered in 1978 by the Swiss mathematician and musicologist Hans Cousto as the link between different kinds of periodically recurring natural phenomena, such as the planet or moon orbits, the weather, colour (light waves), rhythms and tones.

For example the first-ever Cosmic Octave calculation.

The octave-tone of the rotation of Earth
Earth Rotation Period

The period of the rotation of Earth around its own axis when the Sun is high in the south until it is high again the next day.
1 day (24 hours . 60 minutes . 60 seconds = 86 400 seconds).

Earth Rotation Frequency

1 : 86 400 seconds = 0.000 011 574 Hz
(Hz = Hertz = cycle per second)

Earth Rotation Frequency

0.000 011 574 Hz x 224 = 194.18 Hz
(224 means 24-fold doubling).

Calculations solved with the  Icosmo calculator:
Earth Year Tuning Data
Earth Year orbital frequency tuning data.

You can find the comprehensive information about the cosmic-octave tuning on the website www.Planetware.de.

These “mystical” frequencies are often a result of numerologist coming up with an interesting number and they add a Hz (Hertz) behind this number. It’s like putting a label “BANANA” on an apple.
If one wants just to play around with numbers and randomly experience a number as a frequency than there is nothing wrong with that. It is wrong, if this meaningless number suddenly gets an interpretation and artificial meanings, so a fake myth can be started.

To experience a natural frequency by tuning an instrument to it is a wonderful and interesting thing to do. There is no need for myths and pseudo-spiritual nonsense, so this frequency is becoming a holy grail of some sort.

It is beautiful enough to be the audible translation of our planet’s movement around the sun. Of course, we can translate any recurring events into audible frequencies and find their accurate tunings.

Nothing mystical and simple mathematics.

Historical facts

There are many articles to find on the internet and mostly they don’t include the final resolving information, about the real origin and meaning of the 432 Hz tuning.

Following article is a very comprehensive collection of historical facts and it debunks the myth pretty well, but the author of this article missed to mention the resolving truth about the origin of this tuning, which triggered me to write this article here.

Article on Ask-Audio.com:

https://ask.audio/articles/music-theory-432-hz-tuning-separating-fact-from-fiction

Gong Master article in the Ushuaïa Magazine (No. 18/2018)

Gong Master in Ushuaïa Magazine 18/2018

A big THANK YOU to the Ushuaïa Magazine for this wonderful article about my gong meditations on Ibiza.

You can read the article online or download the entire pdf of the issue No. 18 / 2018 featuring Cathy Guetta on the golden cover.
Get the pdf here: <download / read>

 

Full article (English & Spanish):

Konstantin Jagoulis
Gong Master

SYMPHONIC PLANET GONG MEDITATION

What is gong meditation?

Meditation with gongs is one of the most modern forms of sound therapy and sound meditation. I like to explain meditation as a way of relaxation by focusing on calm and harmonious breathing.

What are the benefits we will experience?

A gong meditation with symphonic planet gongs played in a ‘soft manner’ is helpful in a holistic way. Each time you visit a gong meditation the experience can be a different one because we are always in a slightly different mood or physical state. Firstly, the gong meditation will equalize and balance us. Who is stressed will become calm and who is tired or out of energy will become more energized. Because of the natural tunings of those planet gongs, we benefit from somehow becoming reprogrammed. On a physical level, those natural frequencies will make all cells in our body resonate and this can be seen as a deep cell massage.

What is special about your gongs?

Symphonic gongs are very precisely tuned and all handcrafted. They are given their name because each gong is tuned to the orbital frequency of a planet or moon and sun. What’s really special about mine is that I have 4 of the first ever manufactured planet gongs, they are around 40 years old and were once played by Jens Zygar. They are like a Stradivari violin and I believe one day will be displayed in a museum. They are totally unique.

ESP. ¿Qué es la meditación gong?

La meditación con gongs es una de las formas más modernas de terapia de sonido y de meditación con sonido. Me gusta explicar la meditación como una forma de relajarse a través de la atención a la respiración tranquila y armoniosa.

¿Qué beneficios nos aportará?

En la meditación con gongs planetarios sinfónicos, los gongs se tocan de forma suave y es una terapia holística muy eficaz. Cada experiencia con la meditación gong es diferente porque siempre tenemos un estado de ánimo o un estado físico ligeramente diferente. En primer lugar, la meditación gong nos ayuda a equilibrarnos y a llegar a un estado de ecuanimidad. Quien esté tenso se tranquilizará y quien esté cansado o sin energía se activará. Los gongs planetarios nos afinan de forma natural y por ello nos beneficiamos en cierta forma de ser reprogramados. A nivel físico, las frecuencias naturales harán que todas las células de nuestro cuerpo resuenen y esto para las células es como recibir un masaje profundo.

¿Qué tienen de especial sus gongs?

Los gongs sinfónicos están afinados con mucha precisión y son todos artesanales. Reciben su nombre porque cada gong está sintonizado a la frecuencia orbital de un planeta o de la luna y el sol. Lo que es realmente especial de mis gongs es que tengo 4 de los primeros gongs planetarios fabricados. Tienen alrededor de 40 años y los ha llegado a tocar Jens Zygar, son como un violín Stradivarius y estoy convencido de que un día se exhibirán en un museo. Son totalmente únicos..

Gong setting at Es Vedra View.
Photo by David Jambrina.
We are using Cookies to improve the website experience. By visiting the page you agree.